Que volem

Que volem?

Arran de la intenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de reformar la regulació dels menjadors del centres escolars de titulació pública per al curs 2019/20, iniciem el procés de creació de la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.

La proposta del nou decret de menjadors escolars afavoreix l’entrada massiva de l’empresa privada als centres educatius i incentiva el negoci amb els menjadors de les escoles de titularitat pública. L’esborrany del decret de menjadors deixa fora la participació activa de les associacions de familiars d’alumnes AFA/AMPA del model de menjador escolar.

La finalitat principal d’aquesta coordinadora és aixoplugar sota seu famílies d’alumnes, sindicats, entitats i organitzacions vinculades amb els menjadors de qualitat i ecològics i altres organitzacions del món educatiu i la sobirania alimentària, per impulsar un nou marc legal que reconegui l’espai de migdia com un espai educatiu més del centre, garantint el dret a l’alimentació de qualitat.

 

 

Objectius principals

 • Aturar l’aprovació de l’actual proposta de decret sobre menjadors escolars públics que proposa el Departament d’Ensenyament.
 • Impulsar la creació d’una taula de treball per dissenyar un nou marc legal amb la participació, entre d’altres, de la coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.
 • Garantir un espai de migdia de qualitat per a tot l’alumnat de Catalunya.
 • garantir condicions laborals adequades per a les educadores, educadors, cuineres i cuiners.
 • Garantir que les AFA/AMPA que ho vulguin puguin continuar realitzant una gestió directa de l’espai de migdia, circumscrits en un marc legal que els atorgui seguretat jurídica.

Per aconseguir-ho, cal…

Respecte el Temps de Maigdia

 • Que l’espai de migdia es reconegui com un espai educatiu més del centre i, per tant d’accés universal i gratuït, que estigui sotmès al projecte educatiu i al control i responsabilitat de l’equip directiu i del Consell Escolar. Aquests han de poder decidir sobre la gestió del servei i el model alimentari mitjançant l’òrgan del Consell Escolar, que no ha de ser només consultiu sinó també decisori.
 • Considerar l’acte alimentari com a un valor més a treballar en els centres educatius, relacionant-lo amb la salut, la cultura, el medi ambient, l’economia, la sobirania alimentària, etc. I que en aquest objectiu, s’inclogui també al servei de menjador i als/les seus/es treballadors/es.
 • Garantir beques al 100% per tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat, prioritzant els centres d’alta complexitat. Complir els terminis de pagament amb un màxim de trenta dies d’acord amb l’article 3.3 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre. I suprimir les beques en els centres educatius concertats.
 • Garantir la gestió directa per part de les AFA/AMPA dins uns marc regulatiu que garanteixi seguretat jurídica sense necessita d’utlitzar la via de la licitació pública però emprant formules de transparència aprovades pel CEC de cada centre.
 • Garantir la cobertura de personal pedagògic de suport per aquells alumnes amb necessitats educatives especials

Respecte les ràtios del personal de cuina, neteja i educadors, demanem

 • Cuiner/ra 8h: 100 alumnes
 • Neteja 3h: 100 alumnes
 • Monitor/ra:
 • INFANTIL 3 – 4 anys: 10 alumnes per monitor/a
 • INFANTIL 4 – 6 anys: 15 alumnes per monitor/a
 • PRIMÀRIA 6 – 12 anys: 20 alumnes per monitor/a
 • SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 12- 16 anys: 25 alumnes per monitor/a.

Respecte les condicions laborals de les treballadores i treballadors

 • Garantir unes condicions laborals dignes per a les educadores i educadors, cuineres i cuiners i tot el personal d’aquest espai.
 • Tant si la gestió es realitza a través de l’autogestió o una gestió directa per part de l’AMPA/AFA del centre educatiu, com si es tracta d’un centre on s’està realitzant un control des de l’administració pública, el nou marc regulatiu ha de recollir en quines condicions laborals han de treballar el personal de l’espai de migdia.
 • Si el control és públic, la contractació ha de ser pública i aplicant el conveni laboral públic que correspongui.
 • Si la contractació dels treballadors és a través d’una empresa, s’han de tenir garanties de que aquesta complirà amb les seves obligacions tant pel que fa al servei com pel que fa a les condicions laborals.
 • Les empreses hauran de proporcionar estabilitat contractual, una bona formació i un compromís metodològic de l’empresa i dels seus treballadors.
 • Si en algun moment es demostrés que la empresa en qüestió no està complint el conveni i està vulnerant els drets de les seves treballadores, el contracte amb aquesta s’haurà de trencar immediatament.
 • Per tal que l’espai de migdia sigui també un espai educatiu, és necessari que durant aquestes hores es puguin dur a terme activitats i treballar en el projecte educatiu de l’escola.
 • Cal assegurar la existència d’hores indirectes per poder treballar amb condicions l’organització del temps de migdia.

També cal posar èmfasi en la reducció de ràtios, que hauran de quedar regulades per a aquest espai. Un servei de qualitat passa per assegurar que hi hagi un nombre suficient de professionals treballant per garantir la seguretat i, sobretot, l’aprenentatge dels i les infants.

Respecte els espais i l’abastiment de la cuina i els menús

 • Garantir els espais necessaris per dur a terme el servei de cuina i menjador. Així doncs, cal conservar i millorar les cuines i els menjadors de les escoles i instituts. I que els centres de nova construcció tinguin cuina pròpia i l’espai de menjador necessari per tot alumnat.
 • Garantir la mateixa qualitat alimentària en tots els menjadors, via licitació pública, d’abastiment d’aliments ecològics i de temporada i/o proximitat (tots aquells que sigui possible , per tal d’impulsar el sector agroecològic i la petita empresa alimentària de Catalunya i incrementar la compra pública d’aquest tipus d’aliments (llei compra pública), seguint la directiva europea.
 • Definir una estructura de menú per oferir una dieta saludable, sostenible, segura i respectuosa, aplicant els criteris nutricionals de l’OMS i de la ASPCAT, potenciant el consum dels productes frescos, fruites, verdures,  cereals integrals i llegums, reduint el consum de carn i eliminant els precuinats.
 • Promoure i garantir la transmissió de valors lligats a l’alimentació, en el marc d’una proposta alimentària respectuosa amb els drets culturals de la diversitat que composa l’alumnat del centre educatiu. Per això caldrà que l’escola/institut estigui estretament compromesa amb el respecte a la diversitat, també en l’espai de menjador.