Visió

Visió

Els Temps de Migdia als centres educatius de titularitat pública representa una tercera part de la jornada escolar. Un temps que pot representar unes 400 hores per a un alumne que utilitza de manera regular aquest espai educatiu durant tot un curs escolar o 4.000 hores si l’utilitza de manera ininterrompuda des del segon cicle de l’educació infantil fins finalitzar el cicle superior de primària. Un temps amb moltes potencialitats educatives i de justícia social que actualment no està equiparat qualitativament amb el temps lectiu. Un temps educatiu prou ampli del qual no n’estem aprofitant totes les possibilitats ( promoció d’actituds socials i hàbits de salut, garantir àpat diari de qualitat per atot l’alumnat, complementar les possibilitats d’èxit educatiu, etc.). És per aquest motiu que SOS Menjadors treballa per fer realitat en un llarg termini la universalització i internalització del Temps de Migdia i menjadors escolar en tots els centres educatius de titularitat pública. Paral·lelament defensem i treballem per possibilitar la gestió del temps de migdia des de la proximitat i el control participat i democràtic des de cada centre educatiu i per això defensem mesures de municipalització i/o cooperativització dins l’àmbit de l’economia social  i/o la utilització de la petita empresa especialitzada en producte alimentari de proximitat, temporada i/o ecològic. També lluitem i treballem per la dignificació laboral i formativa de les treballadores i treballadors de les cuines escolars o del temps de menjador i migdia. Per al contrari, som molt crítics amb les grans corporacions empresarials de col·lectivitats i/o mitjanes empreses que treballen amb tècniques industrials de manipulació d’aliments com la línia freda o el càtering en grans dimensions i que precaritzen llocs de treball.

Propòsit principal

Com a objectiu central i de gran abast tenim per propòsit promoure un marc regulatiu integral del Temps de Migdia i menjador escolar de qualitat educativa, equiparable al espai lectiu, d’accés universal, de qualitat alimentària, de caire voluntari per a les famílies i l’alumnat de centres educatius de titularitat pública, i emmarcat dins els principis centrals d’esquitat, justícia socials i educació de qualitat en els àmbits social i ambiental.

Objectius secundaris

  • Impulsar accions dirigides a promoure la creació d’un nou marc legal amb la participació, entre d’altres, de la coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.
  • Durant el camí cap a la universalització del Temps de Migdia, treballar per fomentar solucions que garanteixin un espai de migdia de qualitat per a tot l’alumnat de Catalunya.
  • Impulsar una millor política de beques amb cobertura del 100% i d’accés a tot l’alumnat de 0-16 anys sota el llindar de la pobresa.
  • Garantir que les AFA/AMPA que ho vulguin puguin continuar realitzant una gestió directa de l’espai de migdia, circumscrits en un marc legal que els atorgui seguretat jurídica.
  • Assessorar, acompanyar, aportar informació i donar resposta a les necessitats de les AFA/AMPA.
  • Obrir i difondre debats sobre el Temps de Migdia.
  • Coordinar mobilitzacions com a moviment social.
  • Crear xarxa amb entitats diverses que complementin la nostra visió.
  • Ser òrgan consultiu de l’administració, que no pot impulsar una política pública referents al Temps de Migdia sense consens.