ILP menjadors

ILP menjadors

Des de SOS Menjadors considerem el Temps de Migdia com un espai més de tot allò que succeeix dins el centre educatiu i que ha de tenir el mateix estatus jurídic i pedagògic que l’espai lectiu. Això no vol dir que el migdia hagi de ser lectiu, però si un espai d’aprenentatge tant o més important que la resta de jornada escolar. El temps de migdia i menjador escolar, ha de ser una espai d’accés universal, però no obligatori, ha de tendir a la gratuïtat en un procés d’implementació temporal raonable, ha de ser una temps educatiu totalment inclusiu, ha de ser un espai gestionat públicament amb personal contractat des de l’administració, ha d’estar portat amb treballadors/res amb condicions laborals  dignes i formació correcta per a la tasca a desenvolupar i finalment ha de ser un espai conscienciador i promotor de la sobirania alimentària, garantint els productes de proximitat, de temporada i ecològics.

Creiem que tot això no és possible regular-ho per mitjà del decret llei, sinó que només es pot garantir a través d’una proposta de llei que actualitzaria la part de la LEC que tracta tot allò que te a veure amb el temps del migdia als centres de titularitat pública. Això es pot materialitzar a través de la proposta d’una llei per part dels grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya o bé es pot aconseguir a través de la Iniciativa Legislativa Popular.

La proposta d’ILP, que encara avui està en fase de debat intern, ha de fer compatible una marc general que garanteixi l’equitat, l’accés universal, la gratuïtat, la inclusivitat i la dignitat laboral, amb la gestió directa per part d’aquelles AMPAS o AFAS que desitgin fer-ho. Els avantatges de crear una nova llei és que es pot dissenyar per tal que respecti i convisqui amb les lleis estatals o directrius europees en matèria de contractació pública. En aquets sentit diverses fonts acreditades de l’àmbit jurídic asseguren que les directives europees fan perfectament possible aquest encaix, demandant per moltes associacions de famílies del país.

Vegeu pàgina: Per què una ILP?