Entitats adherides

Entitats adherides

Associacions de famílies________________________________________________________________________________________________________________

                        

  

Sindicats_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Educadores/rs migdia______________________________________________________________________________________________________________________

  

ONG’s___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moviments Socials__________________________________________________________________________________________________________________________

       

Formacions Polítiques___________________________________________________________________________________________________________________________________________