Moció ajuntaments i consells comarcals

Moció per demanar diàleg sincer per a la creació d’un marc regulatiu integral del Temps de Migdia

La Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics posa a la vostra disposició un model de moció per presentar al plenari del vostre ajuntament o consell comarcal i que podeu adaptar a la vostra realitat local i comarcal.

Només us demanem que mantingueu l’esperit general del text que proposem. Si necessiteu ajut o aclariments podeu contactar-nos via mail a info@sosmenjadors.cat

Model actualitzat de moció 31/12/2018 PDF WORD

Relació de mocions en PDF

Taula de mocions ajuntaments i consells comarcals (actualització 23/01/2019):

Llegenda: En vermell mocions rebutjades, en verd mocions aprovades i en negre les mocions pendents de registre o data debat.