Com funcionem

Com funcionem

Som una organització horitzontal on la presa de decisions es realitza de manera assembleària. Les entitats que s’adhereixen SOS Menjadors Escolars Públics disposen de veu i vot a l’assemblea (cada vegada que és convocada) i poden participar de l’organització del dia a dia a través de la participació més activa dins el Grup Motor. Poden formar part de l’associació les persones físiques o jurídiques que comparteixen el nostre ideari recollit en aquest dossier i facin la tramitació d’alta com a soci a través del formulari online per aquesta fi.

 

Grup Motor

És l’òrgan de decisió entre assemblea i assemblea. En poden formar part tots els socis que es comprometin a assistir presencialment a totes les seves convocatòries i assumir les tasques que se’n derivin. També formen part del Grup Motor, el president/a (que actua de portaveu de l’associació), el tresorer/a i el secretari/a i vocals registrats a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.