Inici

COMUNICATS

15/07/2019: SOS Menjadors veu possible un marc jurídic proper que asseguri la gestió dels menjadors escolars per part de les AFA/AMPA via convenis amb consells comarcals i ajuntaments

17/12/18:Bargalló s’avé a promoure un debat sincer amb la comunitat educativa per crear una Llei que reguli tot el Temps de Migdia

10/1/19 Actualització: 77 mocions durant el 2018 insten Educació a crear un marc regulatiu integral del temps de migdia als centres educatius públics. Només 11 han estat rebutjades.

Veure llista mocions  / Model actualitzat de moció 31/12/2018 PDF WORD

El temps de migdia: dret a l’educació i a l’alimentació, universal i gratuït

El temps de migdia representa un terç de la jornada diària als centres educatius públics d’educació infantil i primària. Un espai de temps amb grans potencialitats pedagògiques que ha d’estar totalment integrat al PEC del centre.

L’espai del migdia als centres educatius públics ha de garantir el dret a l’educació i a l’alimentació de tots els alumnes durant el curs escolar.

El temps de migdia també ha de garantir un servei de menjador, que emmarcat en el nostre sistema educatiu, també ha de ser universal i gratuït, facilitant així l’accés a tot l’alumnat del centre, i per això ha d’estar gestionat des de l’administració pública competent.

Dins el Temps de Migdia s’ha de prestar una atenció adequada als alumnes amb necessitats educatives especials i aquesta ha d’anar a càrrec de l’administració educativa.

El migdia ha d’estar tutelat pel Consell Escolar de Centre, espai de màxima representació i participació de la comunitat educativa, on direcció, docents i famílies han de poder participar activa i directament en la seva gestió educativa i alimentària.