Inici

CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA 17/12/18:

13:45h davant seu Departament d’Educació a BCN

Valorarem la trobada amb el conseller Josep Bargalló respecte situació actual situació dels treballs d’elaboració de decret de menjadors

COMUNICAT 12/12/18:

SOS Menjadors i les AMPAs/AFAs de Catalunya continuem unides per tombar el decret de menjadors

Veure mapa interactiu de mocions per aturar decret menjadors

Més informació sobre els actes del 19D i 19G

 

                                                      

 

 

El temps de migdia: dret a l’educació i a l’alimentació, universal i gratuït

El temps de migdia representa un terç de la jornada diària als centres educatius públics d’educació infantil i primària. Un espai de temps amb grans potencialitats pedagògiques que ha d’estar totalment integrat al PEC del centre.

L’espai del migdia als centres educatius públics ha de garantir el dret a l’educació i a l’alimentació de tots els alumnes durant el curs escolar.

El temps de migdia també ha de garantir un servei de menjador, que emmarcat en el nostre sistema educatiu, també ha de ser universal i gratuït, facilitant així l’accés a tot l’alumnat del centre, i per això ha d’estar gestionat des de l’administració pública competent.

El temps de migdia ha de prestar una atenció adequada als alumnes amb necessitats educatives especials i càrrec de l’administració educativa.

El temps del migdia ha d’estar tutelat pel Consell Escolar de Centre, espai de màxima representació i participació de la comunitat educativa, on direcció, docents i famílies han de poder participar activa i directament en la seva gestió educativa i alimentària amb poder de decisió.